ფოტოწიგნი

ფოტოწიგნი პერსონალური ყდით

სქელყდიანი ფოტოწიგნი პერსონალიზირებული ყდით. მისი მთავარი უპირატესობა უნივერსალური ფორმატია. ამ წიგნის ყდაზე გაქვთ საშუალება განათავსოთ ნებისმიერი სურათი, წარწერა ან თუნდაც ილუსტრაცია.

Product image
Product image
Product image
Product image
Product image
Product image
Product image
Product image
Product image
Product image
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
გვერდების რაოდენობა